O firmie

Czym się zajmujemy?

Na polskim rynku pracy zachodzi znacząca zmiana – oficjalne dane ZUS wskazują, że na przestrzeni ostatnich trzech lat co roku podwaja się ilość cudzoziemców pracujących na terenie RP. Podobnie jak kiedyś nasi Rodacy do Wielkiej Brytanii, obywatele innych krajów, często zza wschodniej granicy, przyjeżdżają do nas w poszukiwaniu godniejszych zarobków. W ślad za szybko rosnącą ilością spraw cudzoziemców podąża biurokracja – kolejki w urzędach, nieustanne zmiany przepisów, przeciągające się terminy wydawania decyzji.

Nonlimes powstało, aby pomóc pracodawcom oraz cudzoziemcom w mierzeniu się z tymi wyzwaniami. Jako byli pracownicy ZUW mający częsty kontakt z interesantami zdajemy sobie sprawę z trudności w natychmiastowym zorientowaniu się w różnych formach legalizacji pobytu i zatrudnienia, a tym bardziej w towarzyszących im przepisach. Nasze wieloletnie doświadczenie przy procedowaniu wniosków o zezwolenia na pracę, wniosków o pobyt oraz wniosków o obywatelstwo przełożyło się na znajomość systemu prawnego RP i procedur administracyjnych dotyczących cudzoziemców, pozwalającą oszczędzić Państwu czasu i nerwów.

Więcej o świadczonych przez nas usługach w zakładce „oferta”.

51669870_2617378671715517_7144437892260036608_n

Nie chcesz tracić czasu na czekanie w urzędach?

Nasza firma odciąża pracodawców i cudzoziemców, biorąc na siebie konieczność dostania się do Urzędu w celu złożenia wniosków oraz odebrania decyzji

Potrzebujesz konsultacji?

W każdą środę od 10 do 15 jesteśmy dostępni dla Państwa w naszym biurze. Po wcześniejszym telefonie możemy również umówić się na spotkanie w innym, dogodnym dla Państwa miejscu i czasie

Zależy Ci na sprawnym załatwieniu sprawy urzędowej?

Gwarantujemy brak opóźnień spowodowanych brakiem wymaganych dokumentów oraz pomoc w ich uzyskaniu

O nas

Krystian Kamiński, Adam Hutnikiewicz

Zatrudniony przez ponad cztery lata w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Początkowo w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmował się wydawaniem postanowień administracyjnych, protokołowaniem posiedzeń składów orzekających oraz kontrolą organów I instancji. W późniejszym okresie zatrudniony w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, gdzie na stanowisku inspektora wojewódzkiego zajmował się procedowaniem wniosków o legalizację pobytu i zezwolenia na pracę, a także informacją cudzoziemską.

Absolwent Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Krystian Kamiński

Dwa lata pracował w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, zajmując się procedowaniem wniosków o zezwolenia na pracę, pobyt, obywatelstwo, a także obsługą ogólnej informacji cudzoziemskiej.

Absolwent studiów licencjackich z filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim i magisterskich z bioetyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Adam Hutnikiewicz

Oferujemy

 

 • doradztwo w zakresie doboru najodpowiedniejszej formy legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemca,
 • pozyskiwanie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy,
 • kompleksowe usługi w zakresie składania wniosków o zezwolenia na pracę, obejmujące:
  – prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku,
  – pozyskanie niezbędnych dokumentów od innych instytucji i  dostarczenie ich do urzędu,
  – ewentualną korespondencję z urzędem,
  – odbiór decyzji i dostarczenie jej pracodawcy,
 • kompleksowe usługi w zakresie składania wniosków o pobyt czasowy i pracę, obejmujące:
  – ocenę legalności pobytu,
  – prawidłowe wypełnienie wniosku,
  – złożenie wniosku i towarzyszenie cudzoziemcowi we wszelkich czynnościach urzędowych,
  – wskazanie dokumentów niezbędnych do pozytywnej decyzji oraz pomoc w ich pozyskaniu,
  – ewentualną korespondencję z urzędem,
  – odbiór decyzji oraz dostarczenie jej cudzoziemcowi,
 • kompleksowe wsparcie przy składaniu wniosków o pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE na powyższych zasadach
 • pomoc w szczególnie trudnych sprawach, wymagających krótkotrwałego pobytu,
 • usługi administracyjne dotyczące obywatelstwa polskiego: uznania, nadania, potwierdzenia i przywrócenia; doradztwo w zakresie doboru formy wniosku najodpowiedniejszej dla potrzeb kontrahenta i uzyskania niezbędnych dokumentów towarzyszących,
 • obsługę rejestracji obywateli UE, zaproszeń do turystycznego przyjazdu oraz innych związanych z cudzoziemcami usług administracyjnych, zasugerowanych przez kontrahenta.

 

Koszty usług ustalamy indywidualnie.

Kontakt

Nasz adres

Dyżur w środy w godzinach od 10:00 do 15:00
W pozostałe dni kontakt telefoniczny

 • Adam Hutnikiewicz 534-356-387
 • Krystian Kamiński 534-692-842
 • ahutnikiewicz@nonlimes.pl
 • kkaminski@nonlimes.pl
 • biuro@nonlimes.pl
 • ul. Niedziałkowskiego 21 / 207
 • 71-410 Szczecin
 • II piętro

Formularz kontaktowy

Masz jakieś pytania? Napisz do nas.